ХОЛ ШКОЛЕ

   Права лепота школе је у њеном холу. Хол је посебним степеништем повезан са спратом. У холу се дешавају сви важни догађаји у школи.Велика бина дозвољава да се овде одвијају приредбе, предавања, ђачка окупљања, као и изложбе различитог карактера: ликовне, дечији радови, етно изложба. Ту је и "огласна" табла где се ученици и родитељи у сваком тренутку могу обавестити о будућим активностима ученика. Зидови хола улепшани су паноима са дечијим радовима, док биљни свет великим делом додаје на његовој лепоти.

КАБИНЕТ ЗА БИОЛОГИЈУ

   Ученички кабинет за биологију обилује великим бројем модела људских органа, што ученицима у многоме помаже да савладају градиво везано за тело човека: скелет човека, око, ухо,.... Ту су и више врста микроскопа; паноа, посвећених наставним садржајима из биологије; као и различите врста биљака, које ученици негују заједно са својим предметним наставником.

КАБИНЕТ ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

   Школа поред кабинета за техничко образовање, поседује и радионицу, где ученици на несметан начин обављају своје практичне дужности. Школска радионица поседује добар и квалитетан број алата и прибора неопходних за обављање ученичких радова. У сколпу кабинета налази се још једна просторија за складиштење бицикла и осталог прибора неопходног за одржавање секције "Шта знаш о саобраћају". Ученици школе постижу високе резултате на такмичењима из саобраћаја. У овом кабинету настали су многи технички модели ученика, али и сазнања да су техничке науке савладиве.

КАБИНЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО

   Кабинет за информатику и рачунарство поседује рачунаре, штампач, али и лап-топ, као и пројектор са видеобимом. Кабинет поседује све стандардне захтеве неопходне за његово постојање: обезбеђеност просторије. Кабинет је иначе намењен за све наставнике школе који су вољни да у своју наставу уведу и информатичке технологије. Простор дозвољава и присуство мештана уколико имају потребу за учењем и коришћењем ове врсте технике.

КАБИНЕТ ЗА ХЕМИЈУ

  Кабинет је простран и добро осветљен. Због специфичности самог предмета, овај кабинет има у свом сколопу и посебно одељење за чување хемијских средстава, неопходних за извођење вежби из хемије.

КАБИНЕТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

  У кабинету доминирају ормани са великим бројем књига, различитог жанра, који се протежу кроз четворогодишње дечије школовање. Постоји велики број паноа са темама посвећеним многим књижевницима, али и граматичким правилима српског језика.Ученици у овом кабинету могу путем ТВ да прате разне емисије, везане за њихове наставне јединице. 

КАБИНЕТ ЗА МАТЕМАТИКУ И ГЕОГРАФИЈУ

   

  Кабинет обилује мноштвом модела из математике, неопходних да ученици лакше схвате многе проблеме из геометрије, као и наставним прибором неопходним за рад. Ту је и рачунар који наставници врло често користе и примењују као савремено средство у настави.

   У овом кабинету се налази и велики број географских карти, глобуса, као и осталих помагала, неопходних за одржавање наставе из географије.

   Зидови овог кабинета украшени су разним образовним садржајима из ова два наставна предмета.

УЧИОНИЦА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

  Због малог броја ђака у школи, учитељица Цураковић Ружица ради са сва четири разреда. Учионица обилује са великим бројем наставних помагала: рачунаљком, за коју учитељица каже да је стара око седамдесет година и представља право богатство школе, грамофон,графоскоп, касетофон, видео пројектор, ТВ. Учионица има и своју сопствену малу библиотеку са свим неопходним лектирама од 1. до 4. разреда. Ради унапређивања и праћења савремене наставе, учионица поседује и рачунар. Пријатну атмосферу у пространој и светлој учионици даје и прелепо цвеће које ученици са својом учитељицом гаје.


ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ ШКОЛЕ

   Школа у свом сколопу поседује и трпезарију са ђачком кухињом, оставом, канцеларију за наставнике (зборница), секретара и директора, спремиште, котларницу као и купатила са мокрим чворовима.