ЧАСОПИС "ПОЛЕТ"


У школи излази и школски часопис "Полет". У почетку је излазио два пута годишње (поводом Дана школе и Светог Саве), а данас излази једном годишње поводом Дана школе. Лист третира питања из живота и рад школе. Школски лист доноси новинске текстове о актуелним догађајима у школи и остварењима ученика, прати рад школских секција и организација, публикује хумористички времеплов...

Мада је лист формирао своју физиономију, не држи се слепо никаквих клишеа, већ има креативни карактер, што подразумева уважавање свих умесних сугестија које новим идејним решењима делимично модификује његову природу и обогаћује његов карактер и садржај.

Ове 2012. године је изашао његов 41. број.