БИБЛИОТЕКА

   Библиотека је снабдевена стандардним сталажама за књиге које омогућују добар приступ и преглед књига, а увид у библиотечки фонд омогућује каталог књига. Школска библиотека редовно ради и поседује око 7000 књига различитог жанра: од белетристике, научно - популарне литературе, као и стручне до (углавном политичке) литературе на страним језицима, као и одговарајући број сликовница за млађи узраст. Уз надзор наставника српског језика у библиотеци раде ученици старијег узраста који су упућени у распоред књижевног фонда и сигнатуру, као и у технику рада библиотеке.

Школа је од војске Југославије 2009. године добила на поклон око 780 књига различитог жанра.