Aктивности

- Секције:

СРПСКИ ЈЕЗИК

Драмско - рецитаторска,

Рецитаторска,

Литерарна,

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

"Шта знаш о саобраћају",

"Млади техничари"

БИОЛОГИЈА

Биолошка

ХЕМИЈА

Наука о младима


- Подмладак црвеног крста

- Насиље: заштита деце и ученика од занемаривања и злостављања

- Крос: посвећен црвеном крсту и меморијал Горан Раичевић