Панорама Блажева

Прва генерација ученика 7. разреда, школске 1952/1953 године

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" - данашњи изглед

Споменик Вуку Караџићу

Генерација школске 2012/2013. године

"ПИШИ КАО ШТО ГОВОРИШ,

ЧИТАЈ КАО ШТО ЈЕ НАПИСАНО"

                        Вук Стевановић Караџић


 ШКОЛА КРОЗ ВРЕМЕ

Од оснивања школе до данас протекло је више од једног столећа и много шта се променило, али је очуван континуитет наставне активности и тенденција наставног рада. Десили су се многи крупни догађаји, у историји школе уписане су многе различите људске судбине, било је и успеха и падова, али је ентузијазам многих просветара стрпљиво и зналачки уклањао све баријере до дана данашњег. 

На путу отварању школе у Блажеву стајао је Закон о основним школама који је донет још 22. августа 1857. године под називом "Устројеније основни школа у књажеству Србији" по коме је материјално издржавање школе падало на терет општине које се морале старати да се школске зграде зидају од тврдог материјала.

Школа у Блажеву почела је са радом 1894. године решењем које је тада потписао тадашњи министар просвете и црквених дела у влади Светомир Николајевић. прве школске 1894/95. у први разред било је уписано 50 мушких ученика. од наставних предмета учили су се: Хришћанска наука, српски језик, рачун, земљопис, српска историја, познавање природе, словенски језик, лепо писање, цртање, певање и гимнастика.

Први учитељ у овој школи био је Аћим Чавдаровић.

Почетком двадесетог века посебна пажња је посвећивана провери знања код ученика и њихово оцењивање. Ђаци су током године имали два испита, полугодишни на крају првог полугодишта, и завршни испит на крају школске године. Ученици су више пута били оцењивани и то од стране разредног учитеља, као и од стране среског инспектора кроз испит на крају школске године. Што се оцена тиче, прелазна оцена била је тројка.
За време првог светског рата школа је спаљена 1917. године од стране аустријског окупатора.

У међуратном периоду, пошто је школа била доста оштећена, од 1. новембра је организован зимски течај са скраћеним програмом и временом трајања, а де4ца полазници су била различитих година рођења. Течај је трајао од 1. новембра 1919. године до 1. марта 1920. године.

1930. године изграђен је нов школски објекат, у који је учило 103 ученика у три разреда.
Тридесетих година почињу са радом истурена одељења у Миоковићима и Ђерекарима.
У другом светском рату, школа доживљава сличну судбину као и за време првог светског рата. Овог пута је спаљена од немачког окупатора.

Прве школске послератне године 1945/46, која је почела 5. априла 1947. године уписано је 24 ученика.

1953/54. школске године школа у Блажеву постаје потпуна осморазредна школа.
Године 1964 школа добија назив "Вук Караџић".

Исте године  отварају се четвороразредне школе у Ђерекарима, Судимљи, Горњем Левићу, Боранцима и Стануловићима.

1974. године Блажево добија нову, велелепну школску зграду.

Школске 1974/75. године школа у Блажеву је имала највећи број ђака - 354 (без подручних оделења).

Године 2000/01 школа у Блажеву са  подручним одељењима у Ђерекарима и Доњем Левићу укупно има 99 ученика.

Школа данас у Блажеву, заједно са подручним одељењем у Доњем Левићу броји 25 ученика (сва остала горе наведена подручна одељења су угашена).

(Историјски подаци коришћени из: "Сведок векова", аутора: Родољуб Јотић и Миладин Вукојичић, нашта им се неизмерно захваљујем.)